Contact

Inti Guerrero - Curator

Leung Ho Yin - Assistant curator

Unit 153, 1/f Koway Court, Tai Man Street, Chai Wan, Hong Kong

Entrance: Tai Man street

Google Map-It: Type "Koway Court, Chai Wan"